Markandning i subarktiska jordmåner – kontrollerande faktorer och påverkan av globala förändringar

Updated 2003-04-24

This is a Masters project (examensarbete) Exjobbet (20p) innebär två delar, och ska gå på halvtid: Del I: Evelina ska skriva en uppsats (10 p) som utvärderar kontrollerande faktorerna för markandning (som en del av det globala kolkrettsloppet) i subarktiska miljöar. Uppsatsen ska granska den vetenskapliga litteraturen och ge grunden för senare fältarbete. Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka hur globala förändringar (d v s klimat förändring, samt förändringar i atmosfärisk kemi) möjligen kan påverka C flöden i subarktiska miljöer. Uppsatsen ska vara klar innan slutet av juni. Del II: Experiment ute i fält i Abisko trakten (10 p) som undersöker hur tillgången till nedbrytbara organiskt material, samt inorganiska ämne (t ex kväve eller phosphor) påverkar CO2 utsläpp (som markandning). Fältarbetet ska pågår under 3-4 veckor, och senare i Uppsala ska fältdatan analyseras, och del II av uppsatsen färdigskrivas. Hela verksamheten ska vara klar innan slutet av oktober 2002.

Time frame

Status
Completed
Project time span
2002 - 2002
Data collection
not specified
Data processing
not specified
Data reporting
not specified

Contact information

Contact person
Evelina Selander
Address
Institutionen för geovetenskaper Uppsala Universitet Villavägen 16 752 36 Uppsala

Parameters and Media

Not specified

Geography

Regions studied
Abisko Scientific Research Station

Data availability

Samples/specimens archived in specimen banks?
No

Methods & Procedures

Not specified

Additional Information

Is this a bi- AND multi-lateral project (i.e. a project involving cooperation between different countries)?
No
Please log in to edit this record